Pojawiające się okno Bitdefender Threat Scanner i blokada systemu
Jeśli po aktualizacji pakietu pojawia się okno z informacją o problemie z Bitdefender Threat Scanner:
i (ewentualnie) następuje blokada systemu w trakcie logowania, należy skorzystać z jednego z poniższych, sprawdzonych rozwiązań:
1. Po restarcie komputera i zalogowaniu należy szybko uruchomić aktualizację przed wystąpieniem błędu -> prawy przycisk myszy na ikonie Arcabit na pasku zadań -> aktualizacja
2. Próba wielokrotnego, nawet kilkanastokrotnego zamknięcia pojawiającego się okienka z błędem, a następnie szybka aktualizacja jak w punkcie 1.
Jeżeli wykonanie powyższych punktów w żaden sposób nie jest możliwe przez całkowite zawieszenie systemu, należy przejść do kolejnego punktu:
3. Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym -> aktualizacja Arcabit lub usunięcie pliku arcamon.exe o następującej ścieżce:
C:\Program Files\Arcabit\bin\arcamon.exe
WAŻNE! Jeżeli komputery są podłączone do serwera zarządzającego (Administrator):
4. Po zalogowaniu się do modułu zarządzającego, wyłączamy wszystkie moduły Arcabit dla całej podpiętej sieci/ewentualnie wszystkich stworzonych grup -> STATUS -> aktualizacja (wszystkie grupy).
Po wykonaniu powyższego punktu można zresetować i uruchomić podpięte jednostki, a następnie uruchamić na nowo wszystkie moduły z poziomu konsoli zarządzającej. Uwaga Jeśli pierwszy restart stacji nie spowoduje jej odblokowania należy ją zrestartować ponownie.
Uruchamianie trybu awaryjnego Windows 10 z płyty instalacyjnej
1. Jeśli system nie uruchamia się normalnie, możemy uruchomić komputer z płyty instalacyjnej lub ratunkowej.
2. Aby uruchomić płytę instalacyjną należy przed załadowaniem systemu operacyjnego nacisnąć F11 lub F12 lub inny (informacja ta znajduje się zazwyczaj na ekranie startowym pojawiającym się po uruchomieniu komputera) w zaleznosci od wersji płyty głównej i wybrać nośnik instalacyjny, z którego chcemy skorzystać
3. Następnie w przypadku nośnika instalacyjnego klikamy na Napraw komputer.
4. Teraz klikamy na Rozwiąż problemy, Wiersz polecenia.
5. Wpisujemy komendę: bcdedit /set {default} safeboot minimal i zatwierdzamy klawiszem Enter.
6. Następnie zamykamy Wiersz polecenia i klikamy na Kontynuuj.
7. System uruchomi się w trybie awaryjnym, dzięki czemu będziemy mogli dokonać naprawy lub skopiować ważne pliki.
8. Uwaga! Musimy jednak przywrócić domyślne normalne uruchamianie się systemu. Wciskamy klawisze Start+R, wpisujemy msconfig i klikamy na Ok.
9. Przechodzimy do zakładki Rozruch, zaznaczymy wpis naszego systemu i odznaczamy opcję Bezpieczny rozruch.
10. Teraz system uruchamiać się będzie normalnie.
Uwaga: Jeżeli nie mamy nośnika instalacyjnego Windows 10 możemy go stworzyć:
1. Pobieramy MediaCreationTool bezpośrednio ze strony:
2. Uruchamiamy pobrany plik i postępujemy zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.
JEŻELI WYKONANIE POWYŻSZYCH PUNKTÓW NIE ROZWIĄZAŁO PROBLEMU PROSIMY O WIADOMOŚĆ E-MAIL LUB TEL. 22 532 69 20, 508 685 018.
Jednocześnie informujemy, że pakiet Arcabit, począwszy od wersji z dnia 2019.02.10 posiada dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed blokadą systemu w trakcie jego uruchamiania.