SKANER ONLINE

Najwyższe wyróżnienie dla programu Arcabit Skaner Online Arcabit Skaner Online otrzymał najwyższe wyróżnienie w przeprowadzonym przez portal AVLab teście darmowych skanerów antywirusowych potwierdzające bardzo wysoką skuteczność w detekcji zagrożeń i leczeniu zainfekowanych systemów.
Arcabit Skaner Online pozwala na szybkie sprawdzenie plików w systemie z wykorzystaniem zasobów chmury Arcabit.
Arcabit Skaner Online zawiera jedynie skaner 'na żądanie' i nie chroni w czasie rzeczywistym zasobów systemu, poczty elektronicznej ani przeglądarek internetowych.
Po uruchomieniu skanera możesz wybrać jeden z trzech trybów skanowania:

Skanowanie najważniejszych zasobów komputera
Skanowanie wszystkich zasobów komputera
Skanowanie wybranych folderów


Po zakończeniu skanowania program wyświetli listę znalezionych, szkodliwych plików.


Wykryte szkodliwe oprogramowanie można wygodnie usunąć.
Programy Arcabit są kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:
MS Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 i z IE 8
MS Windows XP x64 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
MS Windows 8
MS Windows 8.1
MS Windows 10
MS Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
MS Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
Arcabit Skaner Online wymaga do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0 (w przypadku braku tego komponentu instalator programu Arcabit Skaner Online pozwala na jego zainstalowanie).